Đầu ra không ổn định khiến nông sản ở ĐBSCL thường xuyên rơi vào cảnh “trúng mùa rớt giá”

Đầu ra không ổn định khiến nông sản ở ĐBSCL thường xuyên rơi vào cảnh “trúng mùa rớt giá”

Đầu ra không ổn định khiến nông sản ở ĐBSCL thường xuyên rơi vào cảnh “trúng mùa rớt giá”

Video clip
Đăng ký nhận tin